4 Matematiske modeller og bevis

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


formulere en matematisk modell på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen, reflektere over resultat og framgangsmåte og vurdere modellens gyldighet


bruke teknologisk verktøy i utforskning og modellbygging


gi eksempler fra matematikkens flerkulturelle historie og drøfte matematikkens betydning for naturvitenskap, teknologi, samfunnsliv og kultur

Dette punktet er gått ut av læreplanen:


gjøre rede for begrepene implikasjon og ekvivalens, kjenne til vanlige bevistyper og argumentasjon og gjennomføre matematiske bevis

Lenker

I oppgavedelen har vi hentet data fra disse nettstedene:
Statistisk sentralbyrå

http://ssb.no

GRID Arendal

http://www.grida.no/

Nettressurser

I oppgavedelen har vi hentet data fra disse nettstedene:
Statistisk sentralbyrå

http://ssb.no

GRID Arendal

http://www.grida.no/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.08.2016

© Cappelen Damm AS