1 Vektorer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 


gjøre rede for begrepene implikasjon og ekvivalens, kjenne til vanlige bevistyper og argumentasjon og gjennomføre matematiske bevis


gjøre rede for for det geometriske bildet av vektorer som piler i planet og beregne sum, differens og skalarprodukt av vektorer og produktet av tall og vektor


regne med vektorer i planet skrevet på koordinatform, beregne lengder, avstander og vinkler ved vektorregning og avgjøre når vektorer er parallelle eller ortogonale

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.08.2016

© Cappelen Damm AS