Læreplanendringer

Endringer i læreplanen

Endringen ble vedtatt 21.06.13. Det er fullt mulig å bruke dagens bok med noen mindre tillegg som vi legger på nettsiden.

Endringer i 2T

Stoff som går ut

  • Punktet om implikasjon, ekvivalens og bevistyper går ut.

Nytt stoff

  • Innen modellering er det delvis ny ordlyd der blir lagt litt større vekt på å finne mønster og struktur i ulike situasjoner.

Konsekvenser for Sinus 2T

  • Kapittel 1.1 og 4.7 går ut.
  • Boka dekker stort sett de nye formuleringene innen modellering, men vi må passe på løse oppgaver som går på å finne mønster.
  • Det er ikke behov for revidering av boka på grunnlag av endringene i planen.

Det er ingen nye delkapitler her.

Nettressurser

2T fjernes

http://www.udir.no/kl06/MAT1010

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 19.08.2016

© Cappelen Damm AS